У скалду са Правилником о календару рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

Субота 09.04.2022. биће наставна према распореду часова за понедељак (поподневни распоред).

  1.  час 12:30-13:00
  2.  час 13:05-13:35
  3.  час 13:50-14:20
  4.  час 14:25-14:55
  5.  час 15:00-15:30
  6.  час 15:35-16:05
  7.  час 16:10-16:40