Реализована обука “Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил економски техничар”

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) је организовао обуку под називом :

“Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил економски техничар”. Имплементација програма заснованих на исходима, образовни профил: Економски техничар, за школе које су уписале ове образовне профиле у школскoj 2023/2024. години, односно за наставнике који изводе наставу у овим образовним профилима.

Први део обуке се организује непосредно и реализован је 07.12.2023 године у Економској школи у Чачку.

Учесник на овој обуци била је наставник економске групе предмета наше школе Татјана Добреновић.

По моделу и сценарију који је коришћен при реализацији ове обуке и препоручен од стране стручних спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), наставник Татјана Добреновић је са члановима  стручног већа наставника економске групе предмета наше школе 17.01.2024 године, реализовала  први део ове  обуке.

Други део обуке се организује онлајн почетком другог полугодишта на порталу за учење на даљину ЗУОВЕДу.

Одржан угледни час статистике

У четвртак 16. 11.2023. године Маја Антуновић одржала је угледни час из предмета Статистика на тему: Обележја јединица посматрања. Ученици су кроз групни рад и међусобну сарадњу презентовали врсте обележја, користећи примере из школског живота и непосредног окружења. На тај начин повезала су своја теоријска знања са искуственим, што је допринело бољем разумевању наученог. Овај час је оцењен као веома успешан и још један пример добре праксе у нашој школи. Час је одржан у одељењу IV-3, а присуствовале су колеге из школе, са Економског факултета у Нишу и запослени у Заводу за статистику.

Колектив Економске школе на излету у Ресавском крају

Наставнички колектив Економске школе провео је недељу 18.6.2023.  на излету по Централној Србији  обилазећи природне и сакралне знаменитости Ресаве и дружећи се.
Прво одредиште био је манастир посвећен Покрова Свете Богородице Лешје. Ова грађевина својом необичном архитектуром  надахњује све путнике намерникe, пружајући лепоту и утеху.
Затим је пут одвео излетнике до следеће велике светиње манастира Манасија у коме почиваху мошти најпросвећенијег српског владара Деспота Стефана Лазаревића.  Спој архитектуре и природне лепоте овог места немогуће је описати речима. Значај Манасије, њено постојање и трајање вредни су сваког дивљења и путник намерник то свакако осети на овим месту.
Следеће одредиште био је јединствени природни феномен Крупајско врело – природни извор спектакуларне снаге који је још увек у процесу испитивања и за који се верује да је у најдубљој тачки дубљи од 300 метара.
Последње одредиште на излету је био водопад Лисинe,  још један природни феномен од чије лепоте застаје дах.
У дивном амбијенту етно ресторана Лисински рај уприличен је заједнички ручак за излетнике. У одличној атмосфери размењени су утисци о виђеним знаменитостима, а професори су могли да се опусте и уживају у специјалитетима српске националне кухиње.
Овакви догађаји поред едукативних садржаја доприносе јачању колегијалних веза и пријатељства унутар колектива и редован су део активности у нашој школи.

Ћосићев роман „Корени“ у светлу етнологије на угледном часу српског језика и књижевности

Професорка српског језика и књижевности Биљана Златковић одржала је 24.4.2023. године са ученицима 4/5 угледни час на коме је обрађен роман „Корени“, једно од најзначајнијих дела српске савремене књижевности. Час је темељно припремљен и у саму реализацију предметни наставник и ученици уложили су доста труда што је резултирало и стваралачким задовољством свих учесника и оних који су час пратили.
Час је реализован уз асистенцију госпође Слађане Рајковић, етнолога и музејског саветника Народног музеја у Лесковцу. Она је ученицима који су претходно самостално истраживали одређене психолошке и менталитетске одлике Ћосићевих ликова, пренела сазнања до којих је дошла на терену, истражујући важност очувања породичне лозе, славске свеће и наследника у српској породици 19. али и 20. века.
Ученици су показали велико интересовање за тематику која је обрађена у роману кроз вишеслојно приповедање Добрице Ћосића. Кроз групни рад обрадили су ликове Аћима, Ђорђа, Вукашина и Симке Катић, користећи поред књижевног дела и секундарну литературу и исечке из филма „Корени“.  Свака група презентовала је своје закључке а остали ученици учествовали су у дискусији износећи сопствене ставове.
Снажан утисак и потребу за промишљањем код ученика је изазвала тврдња до које су етнолози дошли током својих истраживања на терену нашег округа да се питање наследника поставља као апсолутни императив и у генерацијама које су живеле значајно након Ћосићевих јунака- Према сведочењима генерација рођених између два светска рата та тежња није изгубила на интензитету.
Пред ученицима се нашла занимљива тема за истраживање – У којој мери је питање о обавезном продужетку породичног имена и наследства и данас заступљено у  руралним срединама и како се оно третира у контексту савременог живота.
Овакви часови доприносе унапређењу наставне праксе управо зато што укључују елементе који излазе из строго формалних модела интерпретације књижевног дела. Овакву оцену дали су наставници који су час пратили као и педагог и директор школе.

Реализована два угледна часа из области економске групе предмета

Дана 30. марта професорка Сања Ристић одржала је угледни час на тему “Послови набавке и продаје” а 31. марта је професор Зоран Димитријевић одржао час на тему “Продаја неживотног осигурања”. Циљ ових часова је био оспособљавање ученика за обављање послова набавке и продаје робе и продаје полиса неживотног осигурања кроз пројектно учење као облика наставе који развија код ученика знања и вештине ангажујући их на комплексним задацима, који су осмишљени тако да би се могли решити изворни проблеми са којима се могу сусрести и у стварном свету.

Применом стечених теоријских и стручних знања из свих стручних предмета на овим часовима је успешно остварена интердисциплинарност. Ученици су управљали сопственим учењем, унапређивали га и на крају су могли да виде конкретне резултате својих постигнућа. Сви учесници у овом процесу су осетили радост учења и то је била највећа награда и сатисфакција за организаторе.

Часовима су присуствовали директор школе Биљана Ђорђевић, педагог и већи број професора. Сви заједно су након часова развили дискусију у којој су и потврђени претходно донети закључци.

Свим снагама против корупције

У просторијама наше школе јуче, 24. јануара текуће године, одржано је предавање Свим снагама против корупције oд стране колега Марине Савић и Горана Митића. Упошљеницима су изложени  основни  елементи  и ризичнe ситуацијe за појаву корупције, кроз практичне примере дискутовано је о методама и вештинама за спречавање исте, представљени су и препоручени неки од модела часова и техника рада као могуће идеје за постојеће наставне јединице. Поред професора, овој презентацији присуствовала је и група ученика IV/2.

Обука “Имплементација програма заснованих на исходима” код финансијско-рачуноводственог техничара

Дана 22.12. 2022. године у просторијама Eкономске школе, “Ђука Динић”, одржана је обука “Имплементација програма заснованих на исходима”. Обуци су присуствовали наставници економске и правне групе предмета, као и наставници економске групе предмета из средње Техничке школе “Вожд Карађорђе” из Лебана. Обуку је реализовала Весна Младеновић у складу са инструкцијама Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Угледни час Данијеле Радовановић „Дијалекти српског језика са посебним освртом на културно и језичко наслеђе призренско–тимочког дијалекта”

Дана 16.12. 2022.г. у 13 сати у просторијама Народне библиотеке „Радоје Домановић” одржан  je угледни час „Дијалекти српског језика са посебним освртом на културно и језичко наслеђе призренско–тимочког дијалекта”. Угледни час одржала је Данијела Радовановић, професор српског језика и књижевности  уз асистенцију професора географије Миодрага Стојановића. Час је наставно дизајниран тако да обједињује неколико различитих метода у приступу наставној теми, укључујући витагену, хеуристичку, проблемску и пројектну наставу, а реализован је  у сарадњи са  лесковачком Народном библиотеком На почетку ове угледне активности професорка Данијела Радовановић објаснила је да је час конципиран по угледу на платформу савремене наставе у којој је ученик у активној улози, при чему  је процес учења заснован на личном искуству ученика и надовезује се на његова претходна искуства,  учење процес у коме знање има динамичну структуру, а интеракција међу ученицима даје најбоље резултате у групном раду. У даљем току часу ученици су презентовали резултате својих истраживања до којих су дошли у току тимског рада и представљени су  најважинији закључци  дискусије. На крају је професор систематизовао све закључке рада и урађена је евалуација часа. Овај час оцењен је као садржајан, иновативан, занимљив, динамичан и уопште веома успешан у самој припреми и реализацији као вредан пример добре праксе, а ученици првог пет, са којима је угледна активност релаизована, показали су висок степен мотивисаности за рад. Часу су присуствовале колеге, директор, педагог школе и особље Народне  библиотеке „Радоје Домановић”. Угледна активност је медијски пропраћена.

Угледни час и панел-дискусија о пројектном учењу

Угледни час и панел-дискусија о пројектном учењу

Економска школа „Ђука Динић” у сарадњи са ШУ Лесковац и ЦСУ организовала је 30.11. 2022.г. угледну активност и панел-дискусију на тему пројектног учења.

У првом делу догађаја професорке Каролина Прокоповић и Данијела Јовановић Алексић одржале су угледни час са ученицима другог разреда. Реч је о наставној јединици ”Пријем радника у радни однос”, која је реализована кроз пројекат „Први успешан корак у каријери” У припреми и реализацији ове наставне јединице имплементирано је пројектно учење као релативно нов и мултидисциплинарни наставни концепт, о чему је 31 наставник Економске школе прошао једномесечну обуку, на основу исказаних потреба за стручним усавршавањем.

Након часа организована је панел-дискусија о пројектном учењу (концепт, искуства, могућности имплементације, предности и недостаци) у којој су учествовале професорке које су реализовале угледни час, представници ШУ и ЦСУ Лесковац, као и аутори обуке о пројектном учењу. Модератор дискусије била је Биљана Ђорђевић, саветник–спољни сарадник МПНТР и директор Економске школе. Догађају су присуствовали професори Економске школе, професори и стручни сарадници из других школа на територији Града Лесковца, као и саветници–спољни сарадници МПНТР. Догађај је медијски пропраћен и оцењен је као веома успешан, како у смислу саме реализације угледног часа, који је представљен веома  стручно и иновативно, по оцени свих присутних, тако и у смислу актуелности теме која је представљена у самој панел-дискусији.

Ово је прва активност ове врсте, а планирамо да наставимо са  сличним активностима у циљу  бољег и јачег међупредметног повезивања, јачања међупредметних компетенција, иновирања наставе и умрежавања са другим образовним односно културним институцијама.

Млади против корупције

Институт за европске послове, уз подршку Бироа за међународну борбу против наркотика и спровођење закона Сједињених Америчких држава, у оквиру пројекта “Млади против корупције” организовао је петодневну обуку за наставнике основних и средњих школа у Србији. Тренинг је одржан у Бајиној Башти од 23. до 27. новембра 2022. Предавачи су били Тамара Томашевић, психолог и експерт за етику и интегритет, Драгана Крунић из Агенције за спречавање корупције, као и др Јуре Шкрбец из Словеније.

Учествовало је 20 полазника из свих крајева Србије, а међу њима и два представника наше школе, колегиница Марина Савић, наставник српског језика и књижевности, и колега Горан Митић, наставник социологије и устава и права грађана. У наредном месецу у школи ће бити организовано предавање на коме ће поменуте колеге упошљеницима изложити стечена знања и вештине, те приближити појам корупције и појаснити механизме за борбу против исте.