Свим снагама против корупције

У просторијама наше школе јуче, 24. јануара текуће године, одржано је предавање Свим снагама против корупције oд стране колега Марине Савић и Горана Митића. Упошљеницима су изложени  основни  елементи  и ризичнe ситуацијe за појаву корупције, кроз практичне примере дискутовано је о методама и вештинама за спречавање исте, представљени су и препоручени неки од модела часова и техника рада као могуће идеје за постојеће наставне јединице. Поред професора, овој презентацији присуствовала је и група ученика IV/2.

Обука “Имплементација програма заснованих на исходима” код финансијско-рачуноводственог техничара

Дана 22.12. 2022. године у просторијама Eкономске школе, “Ђука Динић”, одржана је обука “Имплементација програма заснованих на исходима”. Обуци су присуствовали наставници економске и правне групе предмета, као и наставници економске групе предмета из средње Техничке школе “Вожд Карађорђе” из Лебана. Обуку је реализовала Весна Младеновић у складу са инструкцијама Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Угледни час Данијеле Радовановић „Дијалекти српског језика са посебним освртом на културно и језичко наслеђе призренско–тимочког дијалекта”

Дана 16.12. 2022.г. у 13 сати у просторијама Народне библиотеке „Радоје Домановић” одржан  je угледни час „Дијалекти српског језика са посебним освртом на културно и језичко наслеђе призренско–тимочког дијалекта”. Угледни час одржала је Данијела Радовановић, професор српског језика и књижевности  уз асистенцију професора географије Миодрага Стојановића. Час је наставно дизајниран тако да обједињује неколико различитих метода у приступу наставној теми, укључујући витагену, хеуристичку, проблемску и пројектну наставу, а реализован је  у сарадњи са  лесковачком Народном библиотеком На почетку ове угледне активности професорка Данијела Радовановић објаснила је да је час конципиран по угледу на платформу савремене наставе у којој је ученик у активној улози, при чему  је процес учења заснован на личном искуству ученика и надовезује се на његова претходна искуства,  учење процес у коме знање има динамичну структуру, а интеракција међу ученицима даје најбоље резултате у групном раду. У даљем току часу ученици су презентовали резултате својих истраживања до којих су дошли у току тимског рада и представљени су  најважинији закључци  дискусије. На крају је професор систематизовао све закључке рада и урађена је евалуација часа. Овај час оцењен је као садржајан, иновативан, занимљив, динамичан и уопште веома успешан у самој припреми и реализацији као вредан пример добре праксе, а ученици првог пет, са којима је угледна активност релаизована, показали су висок степен мотивисаности за рад. Часу су присуствовале колеге, директор, педагог школе и особље Народне  библиотеке „Радоје Домановић”. Угледна активност је медијски пропраћена.

Угледни час и панел-дискусија о пројектном учењу

Угледни час и панел-дискусија о пројектном учењу

Економска школа „Ђука Динић” у сарадњи са ШУ Лесковац и ЦСУ организовала је 30.11. 2022.г. угледну активност и панел-дискусију на тему пројектног учења.

У првом делу догађаја професорке Каролина Прокоповић и Данијела Јовановић Алексић одржале су угледни час са ученицима другог разреда. Реч је о наставној јединици ”Пријем радника у радни однос”, која је реализована кроз пројекат „Први успешан корак у каријери” У припреми и реализацији ове наставне јединице имплементирано је пројектно учење као релативно нов и мултидисциплинарни наставни концепт, о чему је 31 наставник Економске школе прошао једномесечну обуку, на основу исказаних потреба за стручним усавршавањем.

Након часа организована је панел-дискусија о пројектном учењу (концепт, искуства, могућности имплементације, предности и недостаци) у којој су учествовале професорке које су реализовале угледни час, представници ШУ и ЦСУ Лесковац, као и аутори обуке о пројектном учењу. Модератор дискусије била је Биљана Ђорђевић, саветник–спољни сарадник МПНТР и директор Економске школе. Догађају су присуствовали професори Економске школе, професори и стручни сарадници из других школа на територији Града Лесковца, као и саветници–спољни сарадници МПНТР. Догађај је медијски пропраћен и оцењен је као веома успешан, како у смислу саме реализације угледног часа, који је представљен веома  стручно и иновативно, по оцени свих присутних, тако и у смислу актуелности теме која је представљена у самој панел-дискусији.

Ово је прва активност ове врсте, а планирамо да наставимо са  сличним активностима у циљу  бољег и јачег међупредметног повезивања, јачања међупредметних компетенција, иновирања наставе и умрежавања са другим образовним односно културним институцијама.

Млади против корупције

Институт за европске послове, уз подршку Бироа за међународну борбу против наркотика и спровођење закона Сједињених Америчких држава, у оквиру пројекта “Млади против корупције” организовао је петодневну обуку за наставнике основних и средњих школа у Србији. Тренинг је одржан у Бајиној Башти од 23. до 27. новембра 2022. Предавачи су били Тамара Томашевић, психолог и експерт за етику и интегритет, Драгана Крунић из Агенције за спречавање корупције, као и др Јуре Шкрбец из Словеније.

Учествовало је 20 полазника из свих крајева Србије, а међу њима и два представника наше школе, колегиница Марина Савић, наставник српског језика и књижевности, и колега Горан Митић, наставник социологије и устава и права грађана. У наредном месецу у школи ће бити организовано предавање на коме ће поменуте колеге упошљеницима изложити стечена знања и вештине, те приближити појам корупције и појаснити механизме за борбу против исте.

Одржан још један угледни час

Дана 10. 11. 2022. године професорка Весна Младеновић одржала је угледни час Технике слепог куцања из предмета Пословна кореспонденција. Часу су присуствовали и ученици II–1 са својим предметним професором Каролином Прокоповић. Угледни час одржан је са првом групом одељења I–3. Овај час протекао је веома успешно, по оценама свих присутних.

 

 

Одржан угледни час из предмета Правни поступци

Дана 7. 11. 2022. г. колегиница Ивана Стојановић одржала је успешни угледни час из предмета Правни поступци, обједињујући у наставној јединици  Тужба за утврђивање очинства елементе права, биологије, психологије и социологије, у чему су јој помогли професори предмета са којима је успоставила међупредметну корелацију. Након уводне речи наставника, час је настављен методом демонстрације и симулације самог судског процеса, а потом је уследила дискусија о теми, која је отворила нека нова питања из других сфера живота. Ученици одељења IV–5, у којем је угледни час одржан, били су веома заинтересовани за овакав приступ, колеге које предају поменуте предмете укључиле су се у рад, а  сви присутни могли су се укључити у дискусију на овом инспиративном  часу који је сјединио различите предмете и остварио везу са проблематиком свакодневног живота. Честитке колегиници и њеним асистентима за успешну реализацију овог угледног часа!

Иницијални састанак за сарадњу са Техничком школом

У четвртак, 3. новембра 2022. године, одржан је иницијални састанак за сарадњу са Техничком школом у Власотинцу. На састанку су представници двеју школа разговарали о могућностима сарадње и размени искустава по питању писања пројеката и реализацији стручне матуре на предстојећем матурском испиту.

Обе стране су исказале задовољство састанком и спремност за сарадњу, препознајући могућности у различитим областима. На састанку је договорено да се настави комуникација на оперативном нивоу. План је да се конкретизује сaрадња у виду потписивања Меморандума о сарадњи.

Ученици економске школе на екскурзији

Тродневна екскурзија за ученике другог и трећег разреда Економске школе “Ђука Динић” на релацији Лесковац – Нови Сад – Сремски Карловци – Суботица – Палић – Нови Сад – Лесковац

Извештај са екскурзије Лесковац-Нови Сад